|
aboutimg.jpg

 חברה לבניה

א.ד. דיוולד מתמחה בבניית
 

בתים פרטיים ושיפוצים,

בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

החברה הינה קבלן מפתח,

ראשי , הן בבנייה קלה

והן בבנייה קונבנציונאלית.

 

 


רכישת מגרש
·    הכנת מפה מצבית / טופוגרפית
·    בחירת אדריכל עפ"י תקציב
·    יועצים למיניהם – אינסטלציה , חשמל , תאורה מיזוג אויר, קרקע
·    תכנון לתוך תקציב מוגדר
·    הכנת כתב כמויות /שיערוך בלבד

תכנון והכנת כתב כמויות
·    קבלת הצעת מחיר עפ"י תוכנית
·    הכנת תיק הגשה לרשויות , עד קבלת היתר בנייה
·    הכנת כתב כמויות מפורט עפ"י תוכניות סופיות .

קבלת היתר בנייה
·    קבלת הצעת מחיר מפורטת עפ"י תוכנית אדריכלית + קונסטרוקציה
·    חתימת חוזה וסגירה של כל המרכיבים של הבית
·    צו התחלת עבודה
·    בניית הבית כולל כל המרכיבים
·    ביצוע תוך שנה עד קבלת המפתח